สโมสรแชมป์ ยังคงสามารถฝ่าวงล้อมจาก EFL

สโมสรแชมป์

สโมสรแชมป์ ยังคงสามารถฝ่าวงล้อมจาก EFL สโมสรชิงแชมป์อาจยังคงวิ่งหนีจากลีกฟุตบอลอังกฤษหากความไม่พอใจของพวกเขาที่มีต่อการจัดการกับข้อตกลงทางทีวีใหม่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในทันที

Rick Parryอดีตผู้บริหารระดับสูงของ Liverpool และ Premier League ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานโดย EFL เมื่อวันพฤหัสบดีโดยได้รับการแต่งตั้งเนื่องจากได้รับการยอมรับในการประชุมสโมสรสมาชิกเมื่อวันที่ 26 กันยายน

การแต่งตั้งอายุ 64 ปีจะมีผู้บริหารระดับสูงคนใหม่เข้ามาแทนที่ฌอนฮาร์วีย์ซึ่งออกจากตำแหน่งเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลที่ผ่านมา

หลังจากความปั่นป่วนเมื่อเร็ว ๆ นี้ของการพยายามจัดการกับสถานการณ์ทางการเงินที่หายนะที่ Bury และ Bolton ประธานบริหาร EFL Debbie Jevans หวังว่าการติดตั้งทีมผู้บริหารอาวุโสคนใหม่จะนำไปสู่การรีเซ็ตความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและสโมสรที่ใหญ่ที่สุด

อย่างไรก็ตามเป็นที่เข้าใจกันว่า Jevans ได้รับการบอกว่าไม่เป็นเช่นนั้น

BBC Sport ได้รับการบอกกล่าวจากหลายแหล่งว่าเป็นไปได้ที่จะเกิดการแตกสลายในพรีเมียร์ลีกเช่นความแข็งแกร่งของความรู้สึกในช่วง595 ล้านปอนด์ซึ่งเป็นข้อตกลงทางทีวีห้าปีกับ Sky ที่ประกาศในเดือนพฤศจิกายน

ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ที่เป็นจริงหรือไม่เนื่องจาก Premier League ไม่เคยแสดงความสนใจในการสร้างระดับที่สอง

อย่างไรก็ตามความจริงแล้วการคุกคามนั้นมีอยู่เพื่อตอกย้ำความแข็งแกร่งของความรู้สึกที่มีต่อ EFL

เกิดอะไรขึ้นกับข้อตกลงทีวีเสีย?
ปัญหายังคงอยู่ทั้งในลั กษณะที่มี การตกลงในสัญ ญาและรายล ะเอียดภายใน

สโมสรแชม ป์กล่าวว่าพวกเข าไม่ได้ รับโอกาสใด ๆ ที่จะห ารือเกี่ยวกับข้ อตกลงและเมื่  อพวกเขาเรียกร้องให้ฮาร์วีย์ชะลอการประกาศยืนยันพวกเขาจะถูกเพิกเฉย

บางสโมส รรู้สึกว่าสัญ ญาร ะยะเวลาห้า ปีเป็ นสิ่ง ที่ควรค่าแก่การ  พิจารณาอย่างถี่ถ้วน

มันได้รับการอ้างว่า – ยกเว้นก ารแข่งขันพ รีเมียร์ลีกที่เกี่ยวข้อ งกับ ‘หกใหญ่’ – ฤดูกาลที่ผ่านม าระหว่าง Aston Villa และลีดส์ในเดื อนธัน วาคมเป็นการแ  ข่งขันลีกในประเท ศที่มีผู้ชมมากที่สุดบน ท้องฟ้า สโมสรแชมป์ได้รับการบ อกกล่าวว่ าเกมอาหาร กลางวันในวันอาทิตย์ นั้นได้รับการดู 1.25m

ในการขอเลื่อนเวลาแชมป์ส โมสรทำให้พวกเขารู้ว่าพ วกเขายินดีที่จะให้เกียร ติภาระผูกพันทาง การเงินภายในสัญ ญาการเจรจาที่ทำ กับคู่ในลีก หนึ่งและลีกสอง  ซึ่งเป็นกลุ่มมีการถ่วงดุล อำนาจภายใน EFL

พวกเขาต้องการโอกาสในการสำรวจตัวเลือกทีวีที่มีศักยภาพอื่น ๆ

อย่างไรก็ตามบางคนที่มี ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเจร จาสัญญาบ อกกับบีบีซีว่าการอ นุมัติล่าช้าดังกล่ าวเป็นไปไม่ได้เพราะข้อตกลงโครงร่างได้รับการเจรจา 12 เดือนก่อนหน้านี้ ณ จุดนี้ไม่มีข้อเสนออื่นบนโต๊ะ

ด้วย 25% ของแชมป์เปี้ยนชิพที่เปลี่ยนไปทุก ๆ ปีจากการเลื่อนตำแหน่งและการผลักไสทำให้รู้สึกว่าการแข่งขันขาดเสถียรภาพของพรีเมียร์ลีกทำให้เสียเปรียบเมื่อต้องเจรจาต่อรองที่ส่วนกลาง

อย่างไรก็ตามด้วยการที่สโมสรพรีเมียร์ลีกได้รับ 3 ล้านปอนด์ในแต่ละครั้งที่พวกเขามีการแข่งขันทางทีวีเมื่อเทียบกับ 75,000 ปอนด์สำหรับสโมสรระดับที่สอง

มีปัญหาอื่นอีกไหม
ในการแสวงหาเพื่อเพิ่มรายได้หนึ่งในความคิดที่สโมสรใหญ่ ๆ ต้องทำคือการถ่ายทอดสดการแข่งขันนอกเวลา 14: 45-17: 15 น. วันเสาร์ปิดไฟบนเว็บไซต์ของตัวเองโดยผู้ชมคาดว่าจะจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก

แม้ว่าพวกเขาจะเข้าใจภายใต้ข้อตกลงใหม่ท้องฟ้าก็มีอิสระที่จะแสดงเกมเดียวกันบนบริการปุ่มสีแดงสโมสรต่าง ๆ รู้สึกว่าจะมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในจำนวนกล้องที่สามารถใช้งานได้

สโมสรหลายแห่ งลงทุนเงินเพื่อ ปรั บปรุงเนื้อหา ของ ตัวเองเพียงเพื่อค้นห าการตีความ ของข้อต กลงของ Sky ที่แตกต่างไป จากพวกเขา  แหล่งข่าว ที่มีควา มรู้เกี่ยว กับสัญญา อกกับบีบีซี ว่ามีคว ามกำ กวมอยู่ภายในซึ่งทำให้ EFL ไม่อยู่ในฐานะ ที่จะต่อต้าน ท่าทางของสกา ย

สโมสรรู้สึกรำคาญกับ EFL เนื่องจากพวกเข ารู้สึกว่าสิ่งนี้จะมีผล กระทบโดยต รงต่อจำนวน  มาชิกที่ พวกเข าสามารถคาดห วังว่าจะดึ งดูดไ ด้อย่างสมเหตุ สมผลลดรายได้ที่คาดหวังไว้อย่างมาก

นอกจา กนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกั บองค์ประก อบของคณะกรรมการการ ค้าที่ลงคะแนนข้อ ตกลงทางทีวีแ ละมี สมาชิกสี่คนที่มี สิทธิ์ ออกเสียงลงคะแ นนหรือไม่

เมื่อเขาอยู่ในสถานที่มันจ ะทำใ ห้ชัดเจนถึงก ารหลีกเลี่ยงปัญหา เหล่านี้จะต้องแก้ไขทั นที หากเขาล้มเห ลวในการแก้ ไข ปัญหาเหล่า นี้การเคลื่อนไหวของคลื่น ไหวสะ เทือนเช่นเดียวกับ ที่นำไ ปสู่การก่อ ตัวของพรีเมียร์ลีกในปี 1992 จะกลับมาสู่วาระการประชุม

UFABET 369

mysupportweb.com